Náš tým

Mgr. Tomáš Novotný

Jednatel, odpovědný řešitel hydrogeologických prací a garant, absolvent PřF MU v Brně, nositel osvědčení MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat hydrogeologické práce, člen České asociace hydrogeologů, zabývá se regionální a lokální hydrogeologií, vyhledáváním zdrojů podzemních vod
Osvědčení a certifikáty: Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie - strana1, strana2.
e-mail: novotny@h3geo.cz • tel.: 734 332 971


Ing. Rudolf Kalousek

Jednatel, hydrogeolog, absolvent HGF VŠB – TUO, nositel osvědčení odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti závodního a báňského projektanta, člen České asociace hydrogeologů, zabývá se lokální hydrogeologií, projekcí vrtů pro primární okruhy tepelných čerpadel, vyhledáváním zdrojů podzemních vod, vsakováním srážkových a přečištěných odpadních vod
Osvědčení a certifikáty: Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti báňský projektant, Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti závodního.
e-mail: kalousek@h3geo.cz •  tel.: 739 354 283


Mgr. Jana Dušková

Jednatelka, hydrogeolog, absolventka PřF UK v Praze, členka České asociace hydrogeologů, zabývá se ochranou podzemních vod, zpracováním řádů jímacích oblastí, hydrochemií a správou databází
e-mail: duskova@h3geo.cz •  tel.: 734 332 978


Lenka Bezděková

Administrativní pracovník, kolektorka
e-mail: bezdekova@h3geo.cz •  tel.: 737 347 035

Tvorba stránek: www.konero.cz