Novinky

Dotace na nové zdroje vody a regenerační práce

Ministerstvo životního prostředí vypsalo nový dotační program určený obcím, svazkům obcí, příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem ovládaným z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty na:

  1. Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchovýchči na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
  2. Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Podrobné informace o vypsané výzvě.

Chcete konzultovat Váš nový projekt a nebo rovnou objednat naše služby?

Kontakt

Adresa

  • H3Geo s.r.o.
  • 17.listopadu 1020
  • 562 01, Ústí nad Orlicí
  • IČ: 04424646
  • DIČ: CZ04424646
  • datová schránka: 5cv9d6v