Novinky

Zahájení hydrodynamické zkoušky na vrtu LT-4 Letohrad.

Na základě rozhodnutí o získání nového zdroje vody pro město Letohrad byly na podzim roku 2017 realizovány průzkumné práce – vyhloubení vrtu LT-4 o konečné hloubce 81 m zastihující spodnoturonský kolektor B. Pro simulaci budoucího vodárenského odběru byla v těchto dnech zahájena dlouhodobá odpouštěcí zkouška na vrtech LT-4 (pod kapličkou) a LT-2 (u koupaliště). Důvodem realizace je jednak prokázání vydatnosti vrtu LT-4 ale hlavně ověření možného přisávání kontaminací z areálu firmy OEZ a.s. a z prostoru skládky Písečná, kde historicky docházelo k znečišťování podzemních vod chlorovanými uhlovodíky.

Výstupem prací by tak mělo být ověření jakosti a vydatnosti nového zdroje podzemní vody, který se v prvních fázích průzkumu jeví velice perspektivně a splňuje požadavky na kvalitní a stabilní zdroj vody. Ve stále proměnlivějších klimatických výkyvech tak bude zásobování města Letohrad prostřednictvím nového zdroje zajištěno i do budoucna. Odpouštěcí zkouška je povolena rozhodnutím vodoprávního úřadu Žamberk č.j. MUZBK-26520/2017/ZPZE-8/231.8/PILI-20.

Letohrad, odvádění jímané vody do Lukavického potoka.
Letohrad, odvádění jímané vody do Lukavického potoka.

 

Hydrodynamická zkouška na vrtu LT-4 Letohrad.
Hydrodynamická zkouška na vrtu LT-4 Letohrad.

Chcete konzultovat Váš nový projekt a nebo rovnou objednat naše služby?

Kontakt

Adresa

  • H3Geo s.r.o.
  • 17.listopadu 1020
  • 562 01, Ústí nad Orlicí
  • IČ: 04424646
  • DIČ: CZ04424646
  • datová schránka: 5cv9d6v