Pasporty jímacích území

Jste vlastníkem vodních zdrojů určených k zásobování obyvatelstva pitnou vodou, v jejichž hydrogeologickém povodí, případně ochranném pásmu, je umístěna řada historicky vybudovaných průzkumných vrtů, které jsou v havarijním stavu a ohrožují Váš vodní zdroj?

Obraťte se na nás, pomůžeme Vám tento stav vyřešit. Na ploše hydrogeologického povodí dotčeného vodního zdroje provedeme pasport všech objektů, rozdělíme je do kategorií podle jejich účelu (vrty určené k monitoringu, k likvidaci apod.) a navrhneme, jak s nimi dále naložit (vyčištění vrtů, regenerace, převystrojení, úprava zhlaví apod).

Dále jsme schopni Vám pomoci při přípravě podkladů k získání dotace ze SFŽP na likvidaci těchto starých průzkumných vrtů včetně zajištění realizace vlastních technických prací.

Reference

Chcete konzultovat Váš nový projekt a nebo rovnou objednat naše služby?

Kontakt

Adresa

  • H3Geo s.r.o.
  • 17.listopadu 1020
  • 562 01, Ústí nad Orlicí
  • IČ: 04424646
  • DIČ: CZ04424646
  • datová schránka: 5cv9d6v