Péče o vodní zdroje

Jste vlastníkem či provozovatelem jímacího objektu, který byl vybudován v dřívějších dobách a pozorujete snižování vydatnosti, změnu úrovně hladiny podzemní vody, změnu kvality podzemní vody, případně všechny uvedené efekty dohromady? Jedná se o projevy nevyhovujícího technického stavu historických děl, které mohou být způsobeny stárnutím výstroje vrtů, nefunkční obsypem atp. Pokud pozorujete výše uvedené projevy, případně Vás zajímá, v jaké kondici se Váš jímací objekt nachází, doporučujeme provést následující kroky:

  • zpřístupnit vrt a případně vytěžit čerpadlo a výtlačné potrubí;
  • následovat bude kamerová prohlídka vrtu, která odhalí technický stav výstroje vrtu a případné problémy – poruchy na výstroji, porušené spoje zárubnic, zanesené perforace apod.
  • ve složitějších případech může být realizována i karotážní prohlídka;
  • výsledky kamerové (karotážní) prohlídky budou shrnuty ve zprávě, ve které bude navržen optimální sled prací pro dané vodní dílo (regenerační práce pro zlepšení technického stavu a jímací schopnosti vrtu, převystrojení, výměna zhlaví, nahrazení novým jímacím objektem atp.).

Jednotlivé výše uvedené kroky se mohou lišit v závislosti na geologických podmínkách území a charakteristice jímacích objektů a vždy je třeba nechat na našem uvážení, která metodika je s ohledem na cíl prací ta nejlepší a rádi Vám v tomto pohledu budeme nápomocni.

Reference

Chcete konzultovat Váš nový projekt a nebo rovnou objednat naše služby?

Kontakt

Adresa

  • H3Geo s.r.o.
  • 17.listopadu 1020
  • 562 01, Ústí nad Orlicí
  • IČ: 04424646
  • DIČ: CZ04424646
  • datová schránka: 5cv9d6v