Řády jímacích oblastí

Jste vlastníkem vodního zdroje sloužícího k zásobování pitnou vodou a chcete jako správný hospodář vědět, zdali máte dostatek vody, abyste byli schopni přečkat období sucha, případně s časovým předstihem reagovat na změnu jakosti vody v jímacím objektu?

Cílem řádu jímací oblasti je prostřednictvím vhodně nastaveného systému kontroly vydatnosti a jakosti předmětného zdroje a jeho předpolí odhalit potenciální rizika a optimalizovat odběr vody a jeho rozložení z jednotlivých jímacích objektů.

Z informací z něj získaných lze s předstihem reagovat na potenciální hrozby pro daný vodní zdroj, které jsou ať už přírodního (v podobě povodní či sucha) nebo antropogenního původu (ekologické havárie v povodí, změna využití území, stavby zasahující pod hladinu podzemní vody, apod.). Jedná se tedy o unikátní a velmi účinný nástroj pro řízení a efektivní využívání vodních zdrojů podzemní vody, který by se vzhledem ke svému charakteru a užitným vlastnostem dle našeho názoru měl stát běžnou součástí péče o vodní zdroje.

V současnosti aplikujeme řád jímací oblasti na řadě pramenišť v Čechách i na Moravě a v případě, že chcete lépe porozumět podzemní vodě, která je pro Vás důležitým „výrobním prostředkem“ neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám poskytneme konzultaci a ukážeme vhodné nástroje, jak se o Vaši jímací oblast starat a zajistit tak její dlouhodobou udržitelnost.

Reference

Chcete konzultovat Váš nový projekt a nebo rovnou objednat naše služby?

Kontakt

Adresa

  • H3Geo s.r.o.
  • 17.listopadu 1020
  • 562 01, Ústí nad Orlicí
  • IČ: 04424646
  • DIČ: CZ04424646
  • datová schránka: 5cv9d6v