Vrty pro tepelná čerpadla

Rozhodli jste se, že už Vás nebaví topit dřevem či uhlím a preferujete moderní způsob vytápění formou tepelných čerpadel typu země – voda nebo voda – voda? V případě výběru tepelného čerpadla typu země – voda Vás čekají v rámci platné právní úpravy následující kroky:

 • vypracování projektu průzkumných hydrogeologických prací;
 • vypracování dokumentace záměru pro územní řízení, případně i stavební povolení;
 • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k možnosti ovlivnění vodních poměrů, které je potřebné k získání souhlasu vodoprávního úřadu, případně povolení vodoprávního úřadu;
 • vrtné a vystrojovací práce včetně instalace geotermální sondy a připojení do objektu;
 • v rámci celé akce zajistíme inženýring (zastupování ve správních řízeních na základě udělené plné moci).

V případě výběru tepelného čerpadla typu voda – voda Vás čekají v rámci platné právní úpravy následující kroky, které jsem pro Vás schopni zajistit:

 • zpracování projektu průzkumných hydrogeologických prací, kde se vyspecifikuje umístění vrtů a jejich parametry;
 • vrtné a vystrojovací práce včetně realizace hydrodynamických zkoušek a odběrů vzorků podzemní vody;
 • dokumentace záměru pro územní řízení, stavební povolení a povolení k nakládání tak, aby průzkumný vrt přešel do kategorie vodní díla a mohl být využíván;
 • realizace potřebných technických prvků pro napojení na vnitřní rozvody (manipulační šachta, přípojka, atd.);
 • dokumentace skutečného provedení stavby.

V rámci celé akce zajišťujeme inženýring tzn. zastupujeme Vás ve všech správních řízeních na základě udělené plné moci až do fáze vydání kolaudace díla.

Reference

Chcete konzultovat Váš nový projekt a nebo rovnou objednat naše služby?

Kontakt

Adresa

 • H3Geo s.r.o.
 • 17.listopadu 1020
 • 562 01, Ústí nad Orlicí
 • IČ: 04424646
 • DIČ: CZ04424646
 • datová schránka: 5cv9d6v