Publikační činnost společnosti H3Geo

Spolupodílíme se na přednáškách pro vodoprávní úřady a tvorbě metodických pokynů pro MŽP v oblasti hydrogeologie a nakládání s podzemními vodami. Publikujeme například v oblastech:
Podzemní voda ve vodoprávním řízení
Podzemní vody ve vodárenské praxi
Sucho a jak mu čelit, podzemní voda ve vodoprávním řízení

Více »

Služby společnosti H3Geo, s.r.o.

Nabízíme především služby v oblastech:
Studny, vrty pro tepelná čerpadla, geologický průzkum pro stavby, vsakování odpadních a srážkových vod, péče o vodní zdroje, ochranná pásma vodních zdrojů, řád jímací oblasti, čistírny odpadních vod, vzorkovací práce, EIA a SEA, odborné a legislativní poradenství, posudky.

Více »

H3Geo

Společnost H3Geo s.r.o. navazuje na dlouhodobou tradici divize geologie firmy OHGS s.r.o., která na trhu působila od roku 1992. Jako pokračovatel této firmy budeme dále rozvíjet svou činnost v oboru hydrogeologie a v ochraně životního prostředí na stejné adrese a v nezměněném pracovním kolektivu.

K řešení úkolů využíváme naše mnohaleté zkušenosti v oboru, které se zázemím rozsáhlé hydrogeologické databáze a moderních přístupů odborných řešitelů vytvářejí ideální podmínky pro odevzdávání práce nejvyšší kvality.

Portfolio

Tvorba stránek: www.konero.cz